Ocenění dobrovolníci

 K tradičním akcím našeho Dobrovolnického centra již od jeho počátků patří Vánoční setkání. Scházíme se v kavárně, kde kromě kulturního programu máme prostor i k ohlédnutí se za končícím rokem, setkání a popovídání, ale také ocenění vybraných dobrovolníků a poděkování sponzorům. Také letos jsme ho připravovali, ale vzhledem v epidemiologické situaci jsme se nakonec rozhodli přeložit ho na jaro. Tak se z vánočního setkání stane setkání velikonoční. Na něm se, doufejme, všichni ve zdraví sejdeme a budeme mít možnost předat Pamětní listy (Poděkování) třem oceněným aktivním dobrovolníkům Daniele Černé, Janu Jírovi a Petře Skalské nebo si poslechnout vystoupení nevidomých hudebníků.

I v tomto složitém roce jsme bez přerušení zajišťovali oba naše programy a školili nové dobrovolníky. Proto chceme poděkovat všem, kteří se zasloužili, aby naše Dobrovolnické centrum mohlo poskytovat kvalitní služby svým klientům. Jsou to především dobrovolníci, kteří nezištně pomáhají nevidomým lidem při zajišťování jednorázových doprovodů, nebo se v rámci dlouhodobé spolupráce schází se svými klienty pravidelně. Jejich pomoci si vážíme a těšíme se na další spolupráci!

Zároveň naše poděkování patří všem, kteří Dobrovolnické centrum Okamžiku v roce 2021 podpořili.

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška (Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, výše nadačního příspěvku 120 000,- Kč.)

Nadace Člověk člověku

Nadace Leontinka

Nadace ČEZ

Nadační fond Veolia

Ministerstvo vnitra České republiky

Raiffeisenbank, a.s.

Městské části Prahy 4, 10, 11 a 14

A účastníci charitativního závodu NA KOLE PRO POMOC a všichni ti, kdo podpořili sbírku Dobrovolnické centrum propojuje svět nevidomých a vidících (viz. https://www.darujme.cz/projekt/1204515)  prostřednictvím portálu Darujme. cz.