Obnovení plného fungování dobrovolnického centra

Na začátku tohoto květnového týdne, ve kterém se uvolňují další mimořádná opatření vlády, přicházíme i my s dobrými zprávami.

Již od začátku uvolňování vládních opatření jsme se snažili usilovně zjistit, zda, kdy a za jakých podmínek může naše dobrovolnické centrum opět začít fungovat v plném rozsahu. Vznesli jsme proto dotaz jak na krajskou hygienickou stanici, tak na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzhledem ke specifické situaci naší cílové skupiny, která vyžaduje při doprovázení úzký kontakt a není tedy možné udržet požadovaný distanc, jsme ale z těchto míst do dnešního dne nedostali žádné oficiální písemné vyjádření. Na základě našich telefonických intervencí jsme nakonec získali ústní stanovisko rady linky Ministerstva zdravotnictví ČR, podle něhož může začít naše dobrovolnické centrum fungovat téměř v plném rozsahu za podmínek přísného dodržování hygienických opatření ze strany dobrovolníků i klientů (striktní nošení roušky, rukavic a používání desinfekce). Nadále ale usilujeme také o získání písemného vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pokud máte zájem o zaslání nebo osobní odběr jednorázových roušek a rukavic, napište a domluvíme se. Samozřejmě základní podmínkou pro uskutečnění doprovodu je fakt, že se obě stany, jak klient, tak dobrovolník, cítí zcela zdrávi a nevykazují známky jakéhokoliv onemocnění. Také prosím zvažte, zda nepatříte do některé z rizikových skupin. V současné situaci nadále platí doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k bezpečnému výkonu dobrovolnické činnosti, které najdete na tomto odkazu: https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-jako-dobrovolnik/.

Od dnešního dne začínáme přijímat od klientů objednávky jednorázových doprovodů a ve středu 13. května začneme opět s pravidelnou rozesílkou těchto požadavků mezi dobrovolníky.

Doufáme, že se nám podaří navázat přetrženou niť a těšíme se na pravidelnou spolupráci s našimi dobrovolníky.

 

Dobrovolnické centrum

Okamžik, z. ú.
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
Tel: 233 379 196, 775 209 055, 604 841 926
E-mail: dc@okamzik.cz
www.okamzik.cz