Nový portál MV ČR ke Covid – 19 se sekcí pro OZP

Ministerstvo vnitra ČR spustilo nový portál k problematice pandemie Covid –19. Tento portál najdete na tomto odkaze: https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim

Na portálu je sekce určená pro osoby se zdravotním postižením. Jako aktualita je informace, jak řešit testování osob, které nejsou schopny se samostatně na místa odběru dostavit.

Doporučení z 6. 11. 2020:

Lidé, kteří nemají možnost dopravit se ke stacionárním odběrovým místům z důvodu snížené schopnosti pohybu, orientace nebo nepříznivého zdravotního stavu, mohou využít mobilní odběrové týmy. Indikovat je mohou krajské hygienické stanice nebo praktičtí lékaři. V takovém případě dorazí mobilní odběrový tým přímo do Vašeho bydliště, kde Vám bude proveden odběr vzorku.

V případě, že jste takovou osobou, informujte příslušnou krajskou hygienickou stanici či Vašeho praktického lékaře, že žádáte o odběr vzorku v místě Vašeho bydliště.

Linka pomoci seniorům a potřebným (Magistrát hl.m. Prahy): 800 160 166 nonstop, ZDARMA (po dobu epidemie). Tato linka zajišťuje koordinaci praktické pomoci, zjištění možnosti objednání léků, potravin, hygienických a zdravotnických potřeb, zprostředkování psychopomoci. Linka slouží pražským seniorům, lidem s postižením, v karanténě a v nouzi.