Noví dobrovolníci v Dobrovolnickém centru

Končící rok 2021 můžeme opět označit za náročný. Probíhající pandemie ovlivňovala chod Dobrovolnického centra zejména v prvním a posledním čtvrtletí. Přesto se nám podařilo proškolit 30 nových dobrovolníků, jak jsme plánovali. Ačkoli v první polovině roku probíhala část schůzek a školení „na dálku“, zrealizovali jsme čtyři cykly výcviku. Nyní se již i absolventi listopadového školení aktivně zapojují do jednorázových doprovodů nebo navazují dlouhodobé spolupráce.