Návštěva expozice knihtisku v Kutné Hoře

Díky Tomáši Gryčovi za prohlídku jedinečné expozice knihtisku v Knihtiskárna – Muzeum Kutná Hora, kterou uzpůsobil na míru našim klientům. Společně jsme měli možnost proniknout do tajů tiskařské řemesla, které se v rodině Gryčů dědí z otce na syna už čtyři generace.