Nadace Leontinka má občanku!

 Nadace Leontinka v září (konkrétně 23. 9.) oslaví již 15 let od svého založení. Přináší světlo do života ve všech důležitých oblastech: Finančně přispívá na ranou péči pro děti od 0 do 7 let, osobní asistenci pro nevidomé, vzdělávání, výcvik asistenčních pejsků, zdravotní péči i technologické pomůcky domů a do škol. Velkou energii věnuje také podpoře sportu a hudebních aktivit zrakově postižených a v neposlední řadě šíří osvětu mezi vidícími. Přinášejte společně s námi světlo do života a pomozte zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spoléhá.