Metodické setkání ve středisku ELSA

 7.9.2021 se pracovnice Okamžiku zúčastnily velmi zajímavého metodického setkání na téma: Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených. Po celou dobu se jim věnoval zkušený lektor Mgr. Petr Červenka. 

Na programu bylo: 

  1. Prostorová orientace – hlavní cíle
  2. Prostorová orientace – průběh výchovy
  3. Prostorová orientace – metodika

– Základy pohybu bez hole

– Technika dlouhé hole

– Orientační analyticko-syntetická činnost

  1. Instruktor prostorové orientace ZP
  2. Kompetence Instruktora prostorové orientace ZP

– Metody prostorová orientace

– Základy oftalmologie — aplikovaný přístup

– ETA & EOA (Electronic Travel/Orientation Aids – elektronické orientační pomůcky)

– Úpravy prostředí pro zrakově postižené

– Příprava hmatových map a plánů

– Orientační systémy