Individuální konzultace k hmatovým mapám

Poradenské centrum Okamžiku nabízí pro nevidomé možnost praktické individuální konzultace k haptickým mapám, při které si mohou sami na vlastní prsty prohlédnout okolí svého bydliště, školy, pracoviště a podobně. Stačí, když dopředu specifikují, o jakou mapu mají zájem, a poté si domluví konkrétní termín konzultace (cca 60 minut). Mapu budou mít na konzultaci připravenou. Po skončení konzultace si ji mohou odnést domů.  Pokud nemají zájem o žádnou konkrétní mapu, budou mít při konzultaci k dispozici ukázky všech tří měřítek vybrané mapy, avšak již pouze pro práci na místě. Konzultace vede Mgr. Radek Seifert, člen vývojářského týmu Haptických map, který dovednost čtení map hmatem dlouhodobě propaguje na seminářích a workshopech u nás i v zahraničí. Co se naučíte a dozvíte:

Jak vypadá legenda mapy

Jak vypadají mapy v malém středním a velkém měřítku

Jak se v mapě orientovat

Jak si mapy objednávat

Konzultace jsou poskytovány zdarma v Poradenském centru Okamžiku a termín je možné si domluvit e-mailem na poradna@okamzik.cz nebo telefonicky na číslech 774 209 055, 233 371 277. Poradna zajišťuje v případě potřeby doprovod od metra Pankrác a zpět.