HMATÁK Č. 3 PLÁN PRAŽSKÉHO METRA

ATELION, Ateliér asistivních technologií Střediska ELSA, ČVUT  připravil nové číslo haptického časopisu Hmaták, který tentokrát představí pražské metro. Na plánku si lidé se zrakovým postižením mohou prohlédnout nejen rozložení jednotlivých linek metra a stanic, ale i Vltavu a umístění některých významných míst.
A tentokrát potěší i  vidící či slabozraké čtenáře. Třetí číslo Hmatáku je nejen barevně zpracované, ale textový popis je v soutisku Brailleova bodového písma a běžného černotisku.
Autorem plánku je pan Petr Červenka. Pro tisk zvolil technologii mikrokapsulového papíru a zařízení Fuser. Stejnou technologií se tvoří například haptické mapy.
Hmaták v Atelionu vytvořili s cílem šíření hmatové grafiky a čtení Brailleova bodového písma. Obsah Hmatáku č. 3 tvoří dva tyflografické listy a jejich popis v soutisku hned na třech listech. Vše v jednom balení můžete získat zcela zdarma.
Hmatáky nejsou určené pouze zájemcům z řad zrakově postižených, ale všem zajímajícím se o toto téma. Mohou rozšířit nabídku tyflografiky ve speciálních školách, speciálně pedagogických centrech, poradenských centrech univerzit i neziskových organizacích.
Jak si Hmaták objednat?
První možností je objednávka přes Google formulář, kde vyplníte své jméno, doručovací adresu a číslo Hmatáku. My Vám vše připravíme a odešleme zdarma až k Vám.
Odkaz na Google formulář: https://forms.gle/VxkeY3DE3nREBYg87
Druhou možností je napsat na e-mail atelion@elsa.cvut.cz. Do textu uveďte opět své jméno, doručovací adresu a číslo Hmatáku. V Atelionu ho odešlou poštou a zdarma.