Floor aerobik pro nevidomé

1. Nezisková organizace Rozhledna hledá zájemce o asistování na seminářích floor aerobiku (FA) pro nevidomé.

Nabídka je určena lidem, kteří se sami rádi hýbou a mají osobní vztah ke cvičení, předchozí zkušenost s nevidomými není zapotřebí.
Série tří seminářů FA pro nevidomé se uskuteční v těchto termínech:
25. 3., 27. 4. a 15. 6., vždy od 16 do 20 hodin

na adrese:
ZŠ pro děti s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2.
Zájemce o tuto nabídku čeká osobní schůzka, kde budou probrány podrobnosti možné spolupráce.
Přednost dostanou ti zájemci, kteří se mohou zúčastnit všech tří seminářů, je ale možné zúčastnit se i pouze jednoho či dvou.
Nabízíme 250 Kč/h formou dohody o provedení práce.

Studentům můžeme vystavit potvrzení o praxi.
Těšíme se na spolupráci!

Bližší informace na info@rozhledna.info
nebo na tel. 608 824 821
www.rozhledna.info/aerobik/

Nabídka pro zrakově postižené zájemce o cvičení floor aerobiku
Floor aerobik pro nevidomé – cvičíme doma

Nabídka semináře
Nabízíme seminář k metodě floor aerobiku pro nevidomé. Celý cvičební program je popsaný v Manuálu, který jsme nedávno vydali. Manuál i s nahrávkami je volně ke stažení na našich webových stránkách.
Připravovaný seminář je určen všem lidem s těžkým zrakovým postižením, kteří mají vážný zájem o tento pohybový program a začali se s ním pomocí Manuálu už sami seznamovat. Na semináři vám pomůžeme rychleji se do cvičební metody vpravit, ujasnit pochopení prvků popsaných v Manuálu a upřesnit jejich správné provádění.
Pokud už nějaký čas sami cvičíte, nabídneme vám rozšíření škály prvků, jejich procvičení a propojování do sestav.

V neposlední řadě budete mít na semináři příležitost setkat se s dalšími zájemci o tuto formu pohybu a posílit své odhodlání pravidelně cvičit.
Seminář se uskuteční 25. 3. v době od 16 do 18 hodin. Pokud bude zájemců víc, než je kapacita jedné skupiny, otevřeme ještě druhý seminář v čase od 18 do 20 hodin.

Místo konání:
ZŠ pro děti s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2.
Cena programu: 150 Kč
Asistenti budou zajištěni.
Přihlášky a bližší informace:
info@rozhledna.info
tel. 608 824 821

Těšíme se na vás!

Pavla Kovaříková
za pořadatele akce
Rozhledna – poradenské služby pro život s těžkým zrakovým postižením, z. ú.
www.rozhledna.info/aerobik/