Letošní rok a noví dobrovolníci

Přestože v letošním roce pokračovala nepříznivá epidemiologická situace a s ní související opatření, v Dobrovolnickém centru jsme hledali a proškolovali nové zájemce o pomoc našim klientům se zrakovým postižením. I když to znamenalo hodně improvizace a inovace, zrealizovali jsme oba cykly výcviku dobrovolníků naplánované na první pololetí.

Museli jsme se přizpůsobit momentální epidemiologické situaci, a tak řada schůzek i část výcviku dobrovolníků probíhaly on-line. Nácvik doprovázení, který je nezbytný uskutečnit prezenčně, jsme odložili na pozdější měsíce a realizovali ho v malých skupinkách nebo individuálně. V současné době probíhají zkušební doprovody s nevidomými lektory a následně závěrečné schůzky. Těší nás, že i přes všechny komplikace budeme mít za první pololetí celkem 15 nových dobrovolníků, kteří se rádi zapojí do našich programů a nabídnou svou pomoc v jednorázových doprovodech nebo dlouhodobé spolupráci.