ČSOB zlepšuje obsluhu bankomatů pro nevidomé klienty

ČSOB zdokonaluje své služby pro nevidomé klienty. Od října spouští provoz bankomatů, který je více přizpůsobený potřebám klientů se zrakovým hendikepem. Téměř na tisíci bankomatech ČSOB se tito klienti mohou bezpečně obsloužit i bez asistence.

Osoby se zrakovým postižením a další lidé se zdravotními komplikacemi v České republice mohou nyní využívat nově vylepšených bankomatů ČSOB, které jsou lépe přizpůsobeny potřebám klientů s hendikepem. Díky softwaru dodaným společností Diebold Nixdorf je mimo snazšího ovládání zajištěna i větší bezpečnost při obsluze.

„Naším dlouhodobým cílem je zajistit dostupnost a kvalitu našich služeb pro všechny klienty. Zjišťujeme, jak bychom mohli lidem usnadnit jejich každodenní činnosti a snažíme se co nejvíce přizpůsobit jejich požadavkům. Díky zpětné vazbě získané přímo od klientů se speciálními potřebami jsme schopni lépe reagovat na jejich nároky a umožnit jim větší soběstačnost,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva.

Hlasová navigace se nově spustí ihned po zasunutí sluchátek bez potřeby zadání dalšího příkazu. Zároveň se automaticky zhasne displej, což zaručí nevidomým klientům větší bezpečnost při obsluze bankomatu vzhledem k nemožnosti sledování probíhajících příkazů neoprávněnými osobami. Upravila se i hlasitost a klienti nově dostávají zvukovou odezvu po stisknutí klávesy. Prostřednictvím hlasového asistenta se dozví i o případných chybových hláškách a nestandardních situacích. Přizpůsoben je i výdej hotovosti, kdy jsou preferovány bankovky s nižší nominální hodnotou.

  1. 10. 2019, Michaela Průchová

externí komunikace ČSOB

https://www.csob.cz/portal/-/tz191008