Centrum aktivního života v roce 2019

V roce 2019 jsme v rámci Centra aktivního života uskutečnili 25 skupinových akcí, kterých se zúčastňovalo celkem 45 osob se zrakovým postižením (většina z nich opakovaně). A jaké typy akcí jsme klientům nabídli? Sportovně založeným klientům a zájemcům o pohyb lekce sebeobrany se sportovní dvojicí Martinou a Josefem Ptáčkovými, podvečer s relaxačními technikami s Ditou Votápkovou (Sedláčkovou) a lekce jógy. Klientům se zájmem o kulturní aktivity komentovanou prohlídku Winternitzovy vily či Národního divadla nebo návštěvu jednoho z filmů promítaných v rámci festivalu Jeden svět s přizpůsobením pro diváky se zrakovým handicapem. Během roku jsme vyrazili i do terénu, například do pražské zoologické zahrady, trojské botanické zahrady nebo areálu Botanicus s historickými dílnami a bylinkovou zahradou. Již tradičně probíhaly kurzy bubnování s Janem Vorlíčkem.