Cena MOSTY 2023

Jako nominovaní za mimořádné dlouholeté aktivity ve prospěch lidí se zrakovým postižením jsme se včera zúčastnili předávání cen MOSTY NR ZP.

Blahopřejeme Dopravnímu podnik hl. m. Prahy, a. s, který v naší kategorii /nestátní subjekt/ nominaci proměnil.