Beseda Rodičovství beze zraku

Zveme Vás na online besedu Poradenského centra Okamžiku s názvem „Rodičovství bez zraku“. Se speciální pedagožkou PhDr. Kateřinou Kavalírovou, autorkou publikace Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti budeme mluvit o tom, co přináší rodičovství, jak se připravit na příchod miminka, jak pečovat o kojence či batole, jak zvládnout spolupráci se školou či školkou, v čem je jiné rodičovství bez zraku a mnoho dalšího…
Beseda se uskuteční online prostřednictvím programu Zoom ve čtvrtek 20. 1. 2022 od 16 do 18:00 hodin.

Lektorka o sobě
Od mládí se věnuji práci s dětmi. Začínala jsem jako vedoucí skautského oddílu, kde jsem vedla skupinu Světlušek – dívek ve věku 6–11 let, připravovala jsem program táborů i vzdělávacích kurzů, později jsem získala instruktorskou kvalifikaci a připravovala mladší vedoucí pro práci s dětmi.
Během studia speciální pedagogiky jsem pracovala v rámci praxí i jako dobrovolník s dětmi s různým typem postižení – např. v Dětském centru Paprsek.
Po přestěhování do Berouna jsem začala spolupracovat s Katolickou mateřskou školou, kam docházely mé vlastní děti. Zde vedu projekt Návraty ke kořenům, který je zaměřený na oživování lidových tradic. V roce 2019 jsem v Berouně založila malý pěvecký sbor Triangl, který mi přináší spoustu radosti
Jsem matkou čtyř dětí a v současné době jsem na rodičovské dovolené s nejmladší dcerou Klárkou.
Práce s dětmi – cizími i vlastními – je součástí mého života a je pro mne velkým zdrojem energie. Děti jsou pro nás velkými učiteli a jejich prostřednictvím máme možnost se dozvědět i leccos o sami o sobě.

Informace pro účastníky besedy:

Počet účastníků besedy je omezen. Pro Zoom účastníky budeme k dispozici od 15:40 hod. Před započetím besedy obdržíte elektronickou poštou pozvánku s odkazem na připojení. Pokud jste již program Zoom na Vašem počítači v minulosti úspěšně použili, budete po aktivaci odkazu mít k dispozici tlačítko „Spustit aplikaci Zoom Meetings“. Po jeho stisknutí bude ještě třeba stisknout tlačítko „Join to Computer Audio“. Pro besedu není vyžadována kamera. V případě připojení přes počítač doporučujeme použití sluchátek s mikrofonem. Použitím mikrofonu a reproduktorů může vznikat ozvěna, která ruší ostatní účastníky.
Pokud nemáte s programem ZOOM zkušenosti a máte zájem o zkušební online schůzku kontaktujte prosím Poradenské centrum.
Akce je určena pro lidi se zrakovým postižením a je zdarma.
Další informace:

Svoji účast nám nahlaste nejpozději do 17. 1. 2022 e-mailem na poradna@okamzik.cz nebo telefonicky na číslech 233 371 277 nebo 774 209 055.
Na setkání s Vámi se těší pracovníci Poradenského centra