Bankomaty pro nevidomé a slabozraké

Od 1. listopadu 2019 jsou postupně bankomaty Československé obchodní banky, a.s., nově vybaveny upravenou aplikací určenou pro klienty se zrakovým hendikepem. Nový software byl vyvinut po konzultacích a připomínkách ze strany nevidomých klientů.

Výběr z bankomatu by měl být nyní jednodušší a bezpečnější, klienti se mohou obsloužit bez asistence.

Více informací o bankomatech (nejen ČSOB) upravených pro ovládání bez zrakové kontroly naleznete na https://www.sons.cz/Bankomaty