Aktivní říjen

Také v říjnu jsme klientům našeho Centra aktivního života nabídli několik různorodých akcí. V úterý 12.10. jsme společně navštívili Schwarzenberský palác, kde jsme měli možnost si prohlédnout hmatovou expozici Doteky baroka. Soubor vystavených odlitků je určen právě návštěvníkům se zrakovým postižením. Vývoj sochařství během 17. a 18. století představuje ve zkratce 14 exponátů nejvýznamnějších osobností této epochy. Nejvýrazněji je v kolekci zastoupen náš největší barokní sochař Matyáš Bernard Braun, jehož sochy lákají k doteku bohatstvím a členitostí svých tvarů. Jádro tvoří pět vybraných alegorických hlav z proslulého cyklu Ctností a Neřestí ve východočeském Kuksu: alegorie Moudrosti, Spravedlnosti, Cudnosti, Obžerství a Lenosti. Expozice je opatřena rozšířenými popiskami v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku. Černotiskové popisky jsou vyjímatelné, aby si každý návštěvník mohl nastavit optimální vzdálenost pro čtení. Celý soubor spojuje vodící lišta, u každé popisky je pro snazší orientaci plastická značka. Nám se navíc po celou dobu věnovala kurátorka této expozice Mgr. Jana Klímová. Závěrem si navíc v lektorském oddělení mohli klienti zkusit vymodelovat z hrnčířské hlíny reliéf hlavy. 

V dalším týdnu proběhlo u nás v klubovně Okamžiku cvičení se sourozenci Ptáčkovými. Tentokrát zaměřené na posílení kondice, i když prvky sebeobrany v něm samozřejmě nechyběly. Celou lekci si s klienty v klapkách zažila redaktorka MF Dnes Zuzana Hubeňáková. Svoje zážitky popsala v článku „Jak na neviditelného nepřítele“, který vyjde ve čtvrteční příloze MF Dnes a my vám ho přineseme v příštím vydání Poradenských Okamžiků.

Poslední říjnovou akcí byla včerejší návštěva koncertu fenomenálního italského perkusionisty Simona Rubina v Sukově sále pražského Rudolfína.