Adventní setkání s Okamžikem

Předvánoční období je časem přípravy na blížící se vánoční svátky, ale i dobou setkávání se s rodinou a přáteli. Tak tomu je i v Okamžiku, kde se pravidelně v tomto čase pořádáme setkání  našich klientů a dobrovolníků. Tentokrát ve čtvrtek 12. 12. na novém místě, v tréninkové kavárně Jedličkova ústavu s názvem Ta kavárna.

Celým večerem provázela dvojice zrakově postižených hudebníků  – Kateřina Urbanová a Miroslav Orság, kteří si pro nás připravili písničky z starých českých filmů a krásné vánoční melodie. Jako již tradičně jsme ocenili vybrané dobrovolníky za jejich významnou pomoc při zajišťování jednorázových doprovodů i dlouholetou spolupráci s konkrétními klienty. Dvě dobrovolnice přišly převzít toto ocenění spolu se svými klientkami, takže jsme mohli představit jejich spolupráci z obou pohledů.

V druhé části večera  jsme představili naše nové patrony – sourozence Martinu a Josefa Ptáčkovy, kteří se dlouhodobě a velmi úspěšně věnují bojovým sportům. Pro klienty Centra aktivního života sourozenci v letošním roce připravili již tři lekce sebeobrany přizpůsobené přímo potřebám slabozrakých a nevidomých. V přátelské atmosféře bylo možné si po skončení oficiální části programu popovídat s dalšími klienty, dobrovolníky i pracovníky Okamžiku.