Osobní zkušenost se ztrátou zraku

Na jaře 2013 jsme rozeslali našim zrakově postiženým klientům dotazník s prosbou, aby se s námi podělili o svou zkušenost se ztrátou zraku, a pomohli tak dalším lidem, kteří touto obtížnou etapou procházejí.

Obdrželi jsme celkem 16 vyplněných dotazníků. Je v nich zachyceno 16 životních zkušeností se ztrátou zraku. Našim výběrem k jednotlivým tématům chceme tyto zkušenosti zprostředkovat nejen osobám přicházejícím o zrak, ale také jejich blízkým a široké odborné i laické veřejnosti.

Změny související se ztrátou zraku

Co bych v době ztráty (zhoršení) zraku nejvíce potřeboval od rodiny

Co bych v době ztráty (zhoršení) zraku nejvíce potřeboval od odborníků

Co bych potřeboval celkově

Co mi nejvíce pomohlo (pomáhá)

Před čím bych chtěl varovat toho, kdo ztrácí zrak

Čeho by se měla vyvarovat rodina i ostatní lidé v okolí člověka ztrácejícího zrak

Jak zvládali Váš handicap lidé ve vašem okolí (rodina, přátelé, kolegové nebo spolužáci)

Jak zvládali Váš handicap profesionálové

Jak jsem zvládl ztrátu nebo oslabení zraku já sám

© Okamžik, z. ú., 2016