Okamžik, z. ú.

Posláním Okamžiku je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit.

Fotografie - o Okamžiku

Hlavní činnosti

 • Centrum aktivního života zrakově postižených
 • Poradenské centrum
 • Dobrovolnické centrum
 • Pomoc dětem se zrakovým postižením
 • Semináře pro veřejnost
 • Oblast kultury
 • Hmateliér
 • Vydávání publikací
 • Více informací získáte na www.okamzik.cz

  © Okamžik, z. ú., 2016