Kontakty

Fotografie - Okamžik
OKAMŽIK, z. ú.

Adresa: Na Strži 1683/40, Praha 4, 140 00

IČ: 70837791
DIČ: CZ70837791

Číslo účtu: 6304005/2700

www.okamzik.cz

Garantem stránek je:

PORADENSKÉ CENTRUM
vedoucí: Mgr. Hana Dreslerová
poradenští konzultanti: Mgr. Radek Seifert, Veronika Kališová, DiS.
tel: 233 371 277, 774 209 055
e-mail: poradna@okamzik.cz

Mgr. MARIE MATĚJŮ - Public Relations a Fundraising
- dárci a sponzoři, akce pro veřejnost, prezentace organizace, propagace
tel: 220 571 173, 733 124 213
e-mail: m.mateju@okamzik.cz

© Okamžik, z. ú., 2016