Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti

Na jaře 2015 jsme rozeslali našim zrakově postiženým klientům - rodičům dotazník s prosbou, aby se s námi podělili o své zkušenosti s rodičovstvím a péčí o děti do 3 let věku, a pomohli tak dalším lidem ze zrakovým postižením, kteří rodičovství plánují nebo touto životní etapou procházejí.

Obdrželi jsme celkem 13 vyplněných dotazníků. Je v nich zachyceno 13 životních zkušeností s obdobím od rozhodnutí stát se rodičem, přes zkušenosti s porodem, až po péčí a výchovou dítěte. Našim výběrem k jednotlivým tématům chceme tyto zkušenosti zprostředkovat nejen současným a nastávajícím rodičům se zrakovým postižením , ale také zdravotníkům, kteří s nimi pravidelně setkávají, jejich blízkým a široké odborné i laické veřejnosti.

Těhotenství.

Příprava na příchod dítěte.

Porod a porodnice.

Péče o kojence.

Problémy při komunikaci s lékaři.

Cestování s malým dítětem.

Komunikace s kojencem a vizuální podněty.

Zajištění bezpečnosti dítěte.

Komunikace s batoletem a vizuální podněty.

Vliv zrakového postižení na přístup k dítěti.

Nejtěžší na rodičovství zrakově postižených.

Co nejvíce pomohlo.

Další pomoc.

Vzkaz nevidomým (budoucím) rodičům.

Předsudky o rodičovství nevidomých.

© Okamžik, z. ú., 2016