Žít jako vy aneb rovné příležitosti pro nevidomé

Miroslav Michálek: Nedobrovolně na překážkové dráze

Na jaře 2016 jsme oslovili naše klienty i další osoby se zrakovým postižením a požádali je o zodpovězení dotazů v naší anketě, jejíž téma se týkalo rovných příležitostí a znevýhodnění. Celkem 19 osob naše dotazy zodpovědělo a podělilo se o své zkušenosti ve vymezených oblastech.

Rovné příležitosti a znevýhodnění obecně

Dětství a mládí

Vzdělávání a volný čas

Pracovní uplatnění

Původní rodina

Partner a rodina

Ženy a muži

Senioři

Zdraví

Vzkaz vidícím

© Okamžik, z. ú., 2016