Poradenské centrum

Poradenské centrum je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství.

Posláním Poradenského centra je podpora začleňování lidí se zrakovým postižením do běžného života poskytováním odborných individuálních a skupinových poradenských služeb a informačních činností zaměřených na specifické způsoby naplňování práv, oprávněných zájmů a potřeb nevidomých a slabozrakých osob.

Poradenské centrum naplňuje stanovené cíle a řídí se zásadami poskytování odborného sociálního poradenství.

Služby poradenského centra jsou určeny:

 • osobám se zrakovým postižením bez omezení věku (případně jejich zákonným zástupcům)
 • osobám bezprostředně zainteresovaným na pomoci a podpoře lidem se zrakovým postižením(rodinní příslušníci, přátelé, kolegové ze zaměstnání, další pomáhající osoby apod.)
 • laikům i profesionálním pracovníkům, kteří vytvářejí podmínky pro začleňování osob se zrakovým postižením (dobrovolníci a jiné osoby se zájmem o témata zrakového postižení, studenti připravující se na pomáhající profese, pracovníci z pomáhajících profesí, pracovníci firem a institucí vytvářejících podmínky pro začleňování aj.)
 • dalším blíže nespecifikovaným skupinám i veřejnosti ovlivňující začleňování osob se zrakovým postižením
 • V rámci poradenství:

 • poskytujeme individuální odborné sociální a sociálně právní poradenství a psychickou podporu
 • pořádáme odborné besedy k tématům souvisejícím se životem se zrakovým postižením
 • vydáváme vzdělávací a osvětové publikace pro nevidomé i veřejnost
 • vydáváme elektronický zpravodaj pro osoby se zrakovým postižením
 • provozujeme webové stránky o životě bez zraku www.nevidomimezinami.cz
 • půjčujeme kompenzační pomůcky a odbornou literaturu
 • nabízíme tvorbu haptických map pomocí tepelné tiskárny Zy-Fuse Heater
 • Poradenské centrum dále poskytuje kurzy a vzdělávací programy k tématu života se zrakovým postižením.

  Pro osobní návštěvu v Poradenském centru se vždy předem telefonicky objednejte. Můžete nám také napsat prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Informace pro zájemce o službu a její uživatele


  telefon: 233 371 277, 774 209 055; e-mail: poradna@okamzik.cz; kontaktní osoby: zde
  adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4; provozní doba: pondělí - čtvrtek 9.00-17.00, pátek 9.00-13.00
  © Okamžik z. s. 2016webmaster(at)okamzik.cz