Slepota je přijímána nejlépe

Nepodívat se již nikdy druhému do tváře, nevidět slunce, orientovat se jen pomocí hmatu, hole, být odkázán na druhé lidi – to je strašná představa. A přesto, právě nevidomí lidé jsou v naší společnosti přijímáni nejsnáze. Nejvíce jsou začleněni do skupin ostatních, běžně dneska studují, jezdí veřejnou hromadnou dopravou, na přechodech je pro ně zvláštní signalizace, na stanicích tramvají jsou dokonce zvukové signály, kdy vám neutrální syntetický hlas sdělí, jaké číslo spoje právě vjíždí do stanice. Řidiči sami evidují slepce s bílou holí čekajícího na příjezd tramvaje a otevírají dveře, které jsou pro ostatní zavřeny. V metru, podíváte- li se pořádně na podlahu stanic, jsou v deskách vyryté tři čáry vedle sebe. Jsou tři, aby se slepý člověk mohl dobře orientovat a nemohl náhodou špičkou své hole vjet do spoje dlaždic. A tyto tři čáry, pokud po nich jede svou holí, ho jasně přivedou ke vstupu do dveří.

Na mé přednášky na filozofickou fakultu chodil jeden posluchač, který si nahrával, spíše namlouval podstatné body a jeho zvláštní magneťáček mu to pak převedl do počítače v jemu srozumitelném kódu. Nebo to nahrál na další magneťák a dával to svým kolegyním. Byl to velice inteligentní student, tak si takto poznamenával jen to podstatné a jeho „zápisky“ byly lepší, než když si je dělali ostatní. Kéž by byl viděl, jak hezké byly ty jeho kolegyně, co od něho si tyto záznamy braly a podle nich se pak učily.

Moudrý slepec patří k archetypálním postavám pohádek a mýtů a stal se symbolem i v učení Carla Gustava Junga. Věštkyně bývaly často v mytologii slepé. Jako by jim právě ta slepota umožňovala poznat podstatu a předvídat budoucnost. Také Spravedlnost je zobrazována jako slepá. Přesto či právě proto jako moudrá a správně rozhodující a ostatní ji poslouchají.

Proč ta relativní úcta k nevidomým? Asi proto, že slepých bývalo v lidské společnosti vždy poměrně dost. Byli začleněni mezi ostatní, protože jim rozuměli, slyšeli, sledovali hovory druhých a vyslovovali svoje názory.

A taky třeba je to proto, že každý z nás, kdo vidíme, si dovede představit, zavře-li oči nebo zaváže-li si je, jak vypadá svět, pokud nevidíte. To, co si dovedeme představit, je nám bližší. Do takového člověka se dovedeme vcítit, a proto ho laskavěji přijímáme.

Jiřina Šiklová, socioložka, členka rady Konta Bariéry.
http://www.muzes.cz/aktuality/tema/slepota-je-prijimana-nejlepe/
Můžeš č 5/2013, s. 16

© Okamžik, z. ú., 2016