Chcete nahlédnout tam, kam zrakem nahlédnout nelze?

Připravili jsme pro vás malý kvíz.

Pokuste se k následujícím situacím vybrat správné vysvětlení z nabízených tří možností. Klíč se správnými odpověďmi a další informace naleznete na konci kvízu.

1. Místností se nepříliš rychlým krokem pohybuje muž s jednou rukou nastavenou zešikma před obličejem a s druhou před břišní krajinou.

a) Jedná se o cvičence bojového umění kvang-hu.

b) Nevidomý člověk se pohybuje neznámým prostorem v tzv. „bezpečnostní pozici“ chránící nejzranitelnější části těla.

c) Milovník železnice si hraje na zdvojený semafor.

2. Žena s láskou pomáhá nevidomému při naplňování jeho základních životních potřeb, krmí ho, obléká a dbá o veškeré jeho možné i nemožné dobro.

a) Sociální pracovnice opečovává nevidomého klienta v rámci základní rehabilitace těžce zrakově postižených.

b) Matka se stará o své nevidomé dítě.

c) Manažerka firmy zajišťuje dobré pracovní podmínky právě přijatého nevidomého pracovníka.

3. Mladá žena doprovází nevidomého do knihovny a pomáhá mu s vyhledáním patřičné publikace, pak si chvíli povídají v čajovně a pročítají ručně psaný dopis, který nevidomý obdržel.

a) Nevidomý a sociální pracovnice místního úřadu v akci.

b) Dobrovolnice v roli osobní asistentky pro nevidomé pomáhá svému klientovi.

c) Sen nevidomého člověka z Ústavu sociální péče pro nevidomé.

4. Mladá žena pozorně seznamuje člověka s černými brýlemi s překážkami bytového interiéru, radí mu, jak uspořádat předměty v kuchyni, jak označit ovládací prvky na kamnech a jak si třídit šatstvo.

a) Profesionální pracovnice zaškoluje nevidomého v dovednostech z oblasti sebeobsluhy, tedy v dovednostech umožňujících alternativními metodami zajišťovat běžné potřeby samostatného života nevidomých.

b) Koloniální majitelka panství zaškoluje nevidomého otroka v obsluze domácnosti.

c) Mladý manželský pár se chystá na party, ve které se bude hrát „na slepou bábu“.

5. Mladý muž vyjadřuje svůj bezmezný obdiv k nevidomé dívce, s láskou ji hladí, nese jí tašku a snaží se odstranit každou překážku na její doslovné i symbolické životní cestě.

a) Zloděj připravující se na nekalý skutek.

b) Muž zamilovaný do nevidomé dívky.

c) Pedagog speciální školy pro nevidomé při své každodenní práci

6. Starší muž se prodírá nevšímavým davem, hlasitě spílá kolemjdoucím za jejich nevšímavost, uchopí nevidomého bez oslovení za rameno a vleče ho k zábradlí.

a) Policista zatýkající nevidomého pachatele předstírá akt pomoci.

b) Kamarád potkává svého nevidomého kamaráda a chce mu ztropit drobnou taškařici.

c) Jednotlivec posedlý potřebou vychovávat okolí, prezentovat svou dobrotu a pomáhající tedy bez ohledu na důstojnost a potřeby těch, kterým pomáhá.

7. Z výkopu na ulici vylézá bahnité stvoření s bílou „křivulí“ v ruce.

a) Tajemné stvoření z podzemního jezera z Tolkienových románů o hobitech v nové filmové adaptaci.

b) Nevidomý v šoku po pádu vylézající z nezajištěného výkopu se zkřivenou slepeckou holí.

c) Pracovník Správy komunikací po testování funkčnosti igelitových pásek označujících výkopy.

8. Dva muži spolu sedí u konferenčního stolku, jeden pozorně naslouchá a druhý (zjevně nevidomý) vypráví o ztrátě zraku, partnerky a zaměstnání.

a) Nevidomý při návštěvě u milionáře, který se právě chystá zaplatit nevidomému chybějící část nákladů na vodícího psa a mluvící počítač.

b) Psycholog naslouchá muži, který nedávno ztratil zrak.

c) Hrdina srdceryvného seriálu vyčítá tchánovi, že nedomluvil své dceři, aby ho po ztrátě zraku neopouštěla.

9. Ulicí kráčí dvě mladé ženy, z nichž je jedna s klapkami na očích zavěšena do druhé, zastavují se u schodů do parku a o něčem se domlouvají.

a) Progresivní šoková forma psychoterapie, při které je depresivní pacient léčen konfrontací s naprosto černým viděním světa.

b) Dvojice dobrovolníků sdružení Okamžik při školení v dovednostech doprovázení nevidomých.

c) Pokus o únos.

Klíč:1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6c, 7b, 8b, 9b.

Možná vás překvapilo, že se všechny popsané situace týkají nevidomých lidí. Je to tím, že se snažíme přiblížit veřejnosti různá témata spojená se zdravotním postižením. Chcete-li vědět více, můžete si přečíst naše další zde uvedené texty a publikace, které naleznete v odkazu „ediční činnost“.

Připravil Miroslav Michálek

© Okamžik, z. ú., 2016