VIA hluchoslepých z.s.

V rámci pomoci zveřejňujeme prezentaci spolku VIA hluchoslepých z.s., který odpovídá za její obsah.

Charakteristika spolku
VIA hluchoslepých z.s. je svépomocnou iniciativou hluchoslepých občanů. Účelem spolku je vést členy k tomu, aby si pomáhali vlastními silami a sobě navzájem při překonávání obtíží hluchoslepoty a zapojovali se do světa a do společnosti. Správu, chod a činnost spolku zajišťují členové dobrovolnou prací s podporou dobrovolnické osobní asistence a občanské výpomoci. Hlavní činnost spolku není podnikáním ani jinou výdělečnou činností.

Kontakty
Název: VIA hluchoslepých z.s.
Sídlo: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 69060169
DIČ: CZ69060169
zapsaný: ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9804
Telefon: 251 556 381
e-mail: jajakes@volny.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 130457359/0800
Statutární orgán spolku – předseda: Jan Jakeš. Zastupuje spolek navenek ve všech jeho záležitostech a jedná jeho jménem.
Místopředsedkyně spolku: Václava Turková
Revizor spolku: Josef Matula

Stanovy spolku

Manifest hluchoslepých

Dokumenty k životu s hluchoslepotou

Angažovanost a emancipace hluchoslepých lidí
Definice hluchoslepoty
Dospělý člověk s hluchoslepotou
Evropská deklarace o právech hluchoslepých lidí
Faktory určování potřeb osob s hluchoslepotou
Hluchoslepí lidé a osobní asistence
Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace
Možnosti pracovních aktivit hluchoslepých
Oslava rozmanitosti
Právní předpisy
Příručka pro společníky hluchoslepých a pro jejich tlumočníky
Severská definice

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018

Zprávy o hospodaření

Zpráva o hospodaření za rok 2012
Zpráva o hospodaření za rok 2013
Zpráva o hospodaření za rok 2014
Zpráva o hospodaření za rok 2015
Zpráva o hospodaření za rok 2016
Zpráva o hospodaření za rok 2017
Zpráva o hospodaření za rok 2018
© Okamžik, z. ú., 2016