Po výstupu z vagónu metra (z centra Prahy), si v polovině nástupiště vyhledáme stěnu podél které vpravo dojdeme až k eskalátoru, kterým vyjedeme nahoru. Po výstupu z eskalátoru se směřujeme napravo, kde je východ z metra (směr na ciferníku hodin na 1). Naproti eskalátoru je ještě jeden východ z eskalátoru , který vede z druhé strany.

Procházíme volným prostorem, kde ve 2/3 cesty projdeme turnikety a asi za 2m jsou skleněné dveře metra, kterými projdeme do haly před metrem. Za skleněnými dveřmi zabočíme vpravo, kde za rohem je eskalátor, kterým vyjedeme nahoru na úroveň ulice. Po výstupu z eskalátoru ujdeme asi 2 m a po pravé ruce jsou na zemi schody, kterými můžeme vyjít na prostranství nad metrem. Okolo těchto schodů pokračujeme až na jejich konec, kde může stát betonový koš a za ním je nízký plechový schod – větrák od metra. Většinou v těchto místech stojí zaparkovaná auta, která je nutné obejít. Za větrákem (či auty) je prostor, kde z pravé strany mohou vyjíždět auta (neboť je zde výjezd z garáží za závorou). Na zemi v tomto prostoru jsou větší kostky (malé kočičí hlavy – hrubší dlažba). Tento prostor se musí projít v přímém směru a na druhé straně dojdeme k obrubníku trávy nebo na rohu je místo, kde je mnoho malých kamínků. Postavíme se tak, abychom kamínky měly po pravé ruce a obejdeme je za roh.
Vodící linie pokračuje obrubníkem trávy asi 200 m. Dojdeme podle trávy až na konec, kde obrubník bude zahýbat doprava. Obrubník trávy budeme kopírovat a zahneme také doprava. Asi za 6 m je na zemi signalizační hmatný pás, který nás přivede ke sloupu na přechod, kde je zvukové znamení.
Přechod přejdeme na druhou stranu, uprostřed je ostrůvek se 2 sloupy se zvukovým označením. Pokud nestačíme na zvukový signál přejít obě silnice, je možné na tomto ostrůvku setrvat na další možnost přejití. Tlačítko na sloupu pro nevidomé je na druhém sloupu v našem směru.
Po přejití přechodu se opět směrujeme na 1 hodinu, kde po levé ruce je obrubník trávy (nyní plechová ohrada která přechází v obrubník trávy). Jdeme podle něho. Obrubník trávy je jednou přerušen odbočkou vlevo, tu přejdeme v přímém směru a napojíme se zpět na obrubník trávy, zde zarostlý keřem. Dojdeme na jeho konec, kde cesta zahýbá opět vlevo. Před námi je volný prostor, kde se scházejí dvě cesty. Levá – za keřem odbočuje k poště a před námi je pravá cesta, na kterou musíme jít. V přímém směru přecházíme volný prostor, na zemi je široká spára, po které je možno přejít a spára nás dovede až k obrubníku trávy. Směřujeme se na pravou stranu pravé cesty – obrubník trávy bude po pravé ruce. Pokračujeme podél obrubníku až na jeho konec. Na konci obrubník trávy přechází v zídku a cesta stoupá do kopce. Pokračujeme podle zídky do kopce až na místo, kde zídka končí – zahýbá doprava. Zabočíme také doprava. Hned za zídkou vpravo jsou umístěny dva betonové květináče na květiny. Ty musíme obejít. Za květináči je volný prostor, který musíme přejít v přímém směru. Zde je již možno použít VPN a na signál v přímém směru dojít ke hlavním dveřím Okamžiku. Po pravé straně volného prostoru jsou ještě další betonové květináče.

Popis trasy vytvořila p. Ivana Toulová z Tyfloservisu.