Popis trasy pro nevidomé z Okamžiku do stanice metra C Pankrác

Po opuštění budovy, kde sídlí organizace Okamžik, po výstupu ze samootvíracích dveří, sejdeme z kopce – po levé ruce bude zídka, která je dole oplechovaná. Dostaneme se na volný prostor parkoviště, kde po levé ruce budou velké květináče na kytky (je jich tam asi 5) poslední je u mostku (šikmé plochy), na který budeme doleva zatáčet. Volný prostor se dá tedy projít okolo květináčů nebo volným prostorem směr na 12. Poslední květináč se dá vždy holí zaznamenat. Za tímto květináčem zabočíme doleva na mostek, po levé straně je zídka, která na konci přechází v zábradlí a na zemi je obrubník trávy. Okolo tohoto obrubníku dojdeme až na jeho konec, kde obrubník zatáčí doleva. My si po pravé ruce na zemi najdeme širokou spáru, po které přejdeme na volný prostor směrem na číslo 1– po pravé ruce je odbočka k poště, volným prostorem dojdeme až ke keři. Postavíme se tak, abychom měli keř po pravé ruce a okolo keře procházíme po hlavní ulici – Na Strži. Na zemi je za keřem obrubník trávy, který je jednou přerušen odbočkou k poště. Dále jdeme až na konec tohoto obrubníku. Jsme v místě, kdy před sebou i vlevo již slyšíme zvukovou signalizaci na semaforu. Ujdeme přímým směrem na č. 12 asi 2 metry, kde je na zemi signalizační (hrbolatý) pás, který nás dovede vlevo ke sloupu před přechodem.

Přechod přejdeme na druhou stranu, ve středu je ostrůvek se dvěma sloupy – na druhém sloupu ve směru přecházení je tlačítko pro nevidomé na zvukovou signalizaci. Pokud se nepodaří přejít oba přechody je možné na tomto ostrůvku vyčkat na další zelenou. Po přechodu je na chodníku na zemi opět signalizační pás (hrbolatý), který nás dovede až k obrubníku trávy. U obrubníku se postavíme tak, abychom jej měli po levé ruce.
Asi 1m od pásu je koš na cigarety a za ním 2 lavičky, které jsou hned za sebou. Lavičky obejdeme a pokračujeme okolo obrubníku až na jeho konec, kde zatáčí doleva. S obrubníkem zatočíme doleva a je před námi vzdálenost asi 70m chůze okolo obrubníku, který máme po levé ruce, směrem k metru. Ke konci této vzdálenosti jsou opět dvoje lavičky. Na konci obrubníku za lavičkami je místo s kaménky. Odtud musíme volným prostorem přejít vzdálenost asi 10m, kde je směrem na č. 12 na zemi opět signalizační pás. Doprava jde na přechod, doleva směřuje ke schodům směrem ke vchodu do metra. Okolo těchto schodů dojdeme až na konec. Proti nám jsou eskalátory, které vyjíždějí z podchodu metra (protisměr). Tyto eskalátory musíme obejít a po pravé straně jsou chodící schody – vpravo je zídka a zábradlí. Schody sejdeme dolů.
Po sejití schodů ujdeme asi 5m přímým směrem a pak zatočíme vlevo do haly před metrem. Celou halu projdeme v přímém směru. Vpravo i vlevo jsou v hale obchody. Na konci haly je po celé šířce na zemi úzký pás plechu. Ten vyhledáme a dáme se po něm vlevo do skleněných dveří metra. Oproti dveřím je volný prostor, kde vlevo jsou turnikety a proti nám budka dozorčího. Turnikety jsou postaveny v úhlu 90° vlevo. Dojdeme – li nejprve k budce dozorčího, pak zabočíme vlevo na turnikety. Turnikety projdeme v přímém směru a pak jsou vpravo i vlevo eskalátory směrem dolů na nástupiště metra. Před námi je plot, který tento prostor odděluje od protisměru. Pokud jdeme doprava na eskalátory, dostaneme se na zadní část nástupiště směrem do centra Prahy.

Popis trasy vytvořila p. Ivana Toulová z Tyfloservisu.

Metro Pankrác – Okamžik, Na Strži 1683/40

Pokud pojedete metrem z centra je výhodné cestovat v zadní části vlaku, ovšem ne úplně v posledním vagonu, ale v předposledním. Z nástupiště vedou nahoru do haly dvoje eskalátory na obou stranách nástupiště, vy potřebujete vyjet těmi v úrovni druhých dveří předposledního vagonu vlaku.

Vystoupíte-li z vlaku na konci předposledního vagonu, půjdete několik kroků rovně s metrem za zády a pak se dáte vpravo na eskalátory. Cestou můžete potkat sloup oddělující nástupní část perónu od prostřední. Pozor, nahoru obvykle jezdí levé rameno eskalátoru. Vyjedete nahoru a dáte se vlevo a po pár krocích se opět otočíte doleva. Ocitnete se tak vlastně v protisměru a eskalátory budete mít po levé ruce. Po zhruba 2 metrech projdete sloupky označující placený prostor a po dalších 3 metrech budou skleněné dveře. Za nimi se dáte vpravo a hned ještě jednou vpravo k výstupu směrem do ulice Na Strži. Vlevo jsou pevné schody, vpravo je jedno rameno eskalátoru jedoucího nahoru.

Nad schodištěm pokračujte rovně. Vlevo je hlavní silnice vpravo obchodní centrum Arkády Pankrác. Můžete využít zídky po vaší pravici, která navazuje na eskalátory. Po zhruba 4 metrech tato zídka přejde v dlouhé schodiště, i to vám může sloužit jako vodící linie – držte si ho po pravé ruce. Po zhruba 16 metrech přejdete pás reliéfní dlažby, vedoucí k přechodu přes silnici ulice Na Pankráci po vaší levici. Vy pokračujte se schodištěm po pravici. Po dalších asi 4 metrech schodiště vpravo skončí, pozor, na jeho konci bývá odpadkový koš. Za schodištěm je opět zídka, před kterou je nízkým obrubníkem ohraničený prostor tvořící obdélník. Podél obrubníku tedy půjdete zhruba metr doleva a pak opět doprava – tedy v původním směru, asi 2 metry. Pak obrubník uhýbá doprava. Vy půjdete rovně asi 6 metrů přes volné prostranství k trávníku před vámi. Pozor, jedná se o příjezdovou silnici ke kancelářím, výjimečně po ní může projet automobil. Dojdete tedy k trávníku. Místy je nahrazen malými kamínky. Otočíte se doleva a s trávníkem po pravé ruce půjdete asi 5 metrů na jeho konec. Zde se dáváte vpravo. Půjdete po chodníku se silnicí po levé ruce a zelení, a zpočátku i drobnými kamínky po pravé.

Pokud chcete, můžete se také od schodiště vydat po reliéfní dlažbě doleva k přechodu a u něj zabočíte doprava a půjdete se silnicí po levé ruce po chodníku.

Jdete tedy po chodníku směr ulice Na Strži. Vlevo máte hlavní silnici vpravo zeleň a občas lavičky. Po zhruba 70 metrech se zeleň po vaší pravici stočí doprava, vy se též dáte doprava. Po dalších 10 metrech budou vpravo dvě lavičky a za nimi bude reliéfní pás, který vás dovede na přechod po vaší levici. Je to přechod přes ulici Na Strži, uprostřed je rozdělen ostrůvkem. Za přechodem se dáte doprava a půjdete ulicí Na Strži se zelení po levé ruce a silnicí po pravé ruce. Po vaší levici je zpočátku parčík, zeleň proto není souvislá, do chodníku vystupují keře. Minete jeden chodníček vlevo a asi po 50 metrech od přechodu bude vlevo odbočovat velmi široký chodník. Ten se hned v tomto místě dělí na dvě větve, přičemž vy potřebujete jít tou více vpravo. Proto je dobré neodbočovat doleva hned, ale chodník po vaší levici přejít jako byste chtěl pokračovat dále ulicí na Strži, a teprve u trávníku a nízkého kovového zábradlí na druhé straně odbočit doleva, se zábradlím a trávníkem po pravé ruce. Ujdete asi 25 metrů se zábradlí po pravici, pak ho vystřídá zídka. Pokračujte se zídkou po pravici na nájezd, chodník zde mírně stoupá. Po 12 metrech zídka vpravo skončí a vy se dáte doprava. V tuto chvíli je asi 15 metrů před vámi vchod do budovy. Hned za zídkou jsou dva velké květináče, ty nechte po pravici. Cestou k budově potkáte ještě další čtyři květináče po pravé straně, vlevo od vás je volné prostranství. Po asi 15 metrech dojdete k nájezdu, který vede ke vchodu, pokračujete po něm ještě asi 5 metrů rovně až k posuvným dveřím na fotobuňku.

Okamžik sídlí ve 4. patře.