Poslání, cíle a zásady poskytování služby

Posláním Poradenského centra je podporovat začleňování lidí se zrakovým postižením a lidí ztrácejících zrak do běžného života poskytováním odborných individuálních a skupinových poradenských služeb.

Cíle

  • posílit u klienta schopnosti a dovednosti řešit konkrétní životní situace
  • poskytnutím potřebných informací umožnit klientovi lépe se orientovat v jeho nárocích, právech a možnostech další pomoci 
  • přispívat k obnovování vztahů klienta s jeho okolím

Zásady

Dostupnost služeb

Pro poradenství cíleně vytváříme bezpečné a příjemné prostředí a informace klientovi předáváme v jemu dostupné podobě.

Individuální přístup

Respektujeme osobnost klienta, jeho potřeby a cíle. Klademe důraz na jeho schopnosti a podporujeme u něj reálný náhled životní situace.

Aktivní přístup

Aktivně zapojujeme klienta do řešení jeho životní situace. Nabízíme různé možnosti a respektujeme jeho rozhodnutí.