Pořádáme skupinové akce s různorodým tematickým zaměřením. Připravený program je přizpůsobený potřebám nevidomých účastníků. Typy akcí a jejich program jsou vybírány a koncipovány tak, aby jejich účastníci získávali nové informace a dovednosti, které budou moci do budoucna využívat v běžném životě.  Podporujeme také jejich samostatnost a větší nezávislost na pomoci rodiny.

Podle charakteru akce a místa konání jsou určeny pro 4 – 20 nevidomých. Doprovod a vizuální podporu zajišťují pracovníci centra. Akce jsou záměrně realizovány pro menší počet osob. Kvalifikovaní pracovníci se díky tomu mohou účastníkům individuálně věnovat a zajistit příjemné a bezpečné prostředí.

Účast je bezplatná, na některých akcích klienti hradí vstupné do prostor (obvykle za zvýhodněnou cenu na základě průkazu ZTP, ZTP/P), v případě mimopražských výletů cestovné za vlak nebo autobus.

Jakých akcí se mohou naši klienti zúčastnit?

  • workshopy bubnování – pravidelně pořádané podvečery bubnování na africké bubny djembe pod vedením zkušeného lektora. Jsou určené pro nevidomé klienty a dobrovolníky projektu Dobrovolnické centrum
  • kulturní akce – návštěvy filmů s audiopopisem, divadel, haptických výstav, literární čtení 
  • exkurze, procházky, výlety s připraveným programem přizpůsobené potřebám zrakově postižených – např. návštěva ZOO, Botanické zahrady v Troji, exkurze do muzea kávy, čokolády, PETROF, MHD, exkurze s možností vyzkoušet si základy rybaření, tance 
  • vzdělávací akce – např. kurzy základů první pomoci
  • akce s pohybovým zaměřením – např. lekce základů sebeobrany, lekce jógy, relaxační podvečery
  • letní setkání klientů – komunitní setkání pro klienty a dobrovolníky s připraveným programem a občerstvením. Odehrává se ve venkovních prostorách.

Výběr ze zpětných vazeb účastníků

„Díky moc za vše, co děláte a čím se zabýváte. Je toho opravdu hodně a na vysoké úrovni. Jsem rád, že Okamžik stále takto kvalitně pracuje a nabízí mnohé zajímavé akce.“

„Přeji hezký podvečer, chci moc a moc poděkovat, že jsem se mohla zúčastnit dnešního rybářského dne u rybníku Hruškov. Rybaření bylo skvělé, úžasné, báječné. Rybáři se nám celý den věnovali, vše nám vysvětlili a mohli jsme si vše vyzkoušet sami. Byl to nádherný rybářský den. Moje velké díky patří všem rybářům, kteří s námi strávili hezký nedělní den. Oceňuji, že se tato akce konala v neděli, a tak jsme se rybaření mohli zúčastnit i my, kteří v pracovní dny chodíme do práce.“

„Okamžik zorganizoval krásnou procházku po Praze. Děvčata, děkuji. Procházka byla i poučná, dozvěděla jsem se mnoho nových věcí, bylo to lepší než sedět doma, neboť život je pak veselejší jít s ochotnýma a příjemnýma děvčaty z Okamžiku.“