Nabídka konzultací Poradenského centra

Poradenské centrum Okamžiku nabízí začínajícím uživatelům iPhonu, kteří používají při práci odečítač VoiceOver, osobní konzultace. V jejich rámci je možné si s konzultantem Radkem Seifertem doplnit znalosti o integrovaných funkcích telefonu i některých široce používaných aplikacích. Na případném jiném tématu je nutné se domluvit. Konzultace probíhají prakticky, vše je možné si nechat předvést a samostatně vyzkoušet. Délka setkání je maximálně 60 minut a konzultace nenahrazují komplexní systematický výcvik používání iPhonu. Konzultace jsou poskytovány zdarma a je třeba si je dopředu na konkrétní termín i téma objednat v Poradenském centru Okamžiku. Aktuální termíny pro konzultace jsou 27. 11. a 18. 12.2019. V případě potřeby zajišťuje Poradenské centrum doprovod od metra Pankrác a zpět.

Konzultace na dálku

Zájemci si mohou domluvit také konzultaci prostřednictvím Skype nebo WhatsApp a to obvyklým způsobem přes poradnu, v obvyklých hodinách, nebo prostřednictvím SMS (do zprávy stačí uvést jméno a téma konzultace) a z Poradenského centra se ozvou telefonicky zpět.

Konzultační hodiny na dálku:

Středa od 11:00 do 16:30 hodin

Na Strži 40, Praha 4

Objednání:

Telefon: 774 209 055 nebo 233 371 277/poradna v obvyklých hodinách/

SMS: 730 154 994 kdykoli

E-mail: poradna@okamzik.cz