Ohlasy na naše semináře

"Ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2015 proběhly na VOŠZ SŘMR a CSZŠ Jana Pavla II. semináře, které vedli pracovníci a členové sdružení Okamžik. Jsme velice rádi, že naši studující měli možnost zmíněné semináře absolvovat. Vystoupení lektorů sdružení „Okamžik“ bylo studujícími hodnoceno jako velmi přínosné.
Lektoři zaujali studenty svým přístupem k handicapu, pozitivním přístupem k životu a chutí předávat své zkušenosti. Přednášky byly plné zajímavých informací a nechybělo ani předvedení konkrétních dovedností, které studenti využijí ve svém občanském i profesním životě v komunikaci s nevidomými. Poznatky nevidomých lektorů a jejich průvodců jsou pro studenty nesmírně inspirující. Konkrétní postřehy nevidomých, které jsou důležité pro bezbariérovou komunikaci zdravotníků s handicapovanými klienty, nejsou uváděny v učebnicích a obvykle ani v další odborné literatuře. Obecné poznatky z této oblasti pak studenti často nejsou schopni vhodným způsobem aplikovat v praxi. Kontakt s nevidomým lektorem pomáhá odstraňovat určité obavy a rozpaky v konkrétním styku s nevidomým klientem. Ve vystoupení lektorů nechyběl smysl pro humor a nadsázka a díky neformálnímu přístupu měli studenti možnost alespoň částečně tyto obavy nebo zábrany zmírnit." (zástupkyně ředitelky školy)

"25. dubna 2014 navštívily studentky S3.B poradenské centrum občanského sdružení Okamžik, které pomáhá nevidomým a slabozrakým.
Během celého dopoledne se jim věnovala Mgr. Jana Vondráčková. Zajímavou přednášku o sociálních službách a problematice zrakově postižených doplnila ukázkou kompenzačních pomůcek, které si mohly studentky i vyzkoušet. Jak pracuje počítač a telefon pro nevidomé jim ukázal pan ředitel Ing. Miroslav Michálek.
Vše, co se dozvěděly, obohatilo nejen jejich vědomosti, ale stalo se i motivací k dalšímu studiu a práci v sociálních službách, které pomáhají zdravotně postiženým." (vyučující SOŠ)

"Absolutně jsem se nenudila a hltala nové informace... Líbilo se mi zapojování studentů,praktické ukázky, jak vypadá zrakové postižení, samozřejmě osobní zkušenosti... Já oceňuji úplně všechno za 1." (studentka gymnázia)

"Dozvěděla jsem se, jak moc důležitou a mnohaúčelovou roli hraje hůl pro nevidomé. Slyšela jsem spoustu zajímavostí z jejich každodenního života." (studentka gymnázia)

"Přednáška se mi líbila a dostala jsem hodně informací." (studentka střední odborné školy sociální)

"Seminář by velice zajímavý, líbilo se mi na něm, že jsme si mohli vyzkoušet některé věci - velice mě toto téma zaujalo. Mnoho nového jsem se dozvěděla." (studentka gymnázia)

"Každému doporučuji. Školení bylo velmi zajímavé a poučné a využitelné nejen pro pracovní účely." (pracovnice Magistrátu hl. města Prahy)

"Vzdělávací akce byla výborná, vřele doporučuji všem pracovníkům její absolvování!" (pracovnice Magistrátu hl. města Prahy)

"V besedě jsem se především dozvěděla, jak vlastně žijí nevidomí. S jakými problémy se denně musí potýkat... Oceňuji, že všechno jsme si vysvětlovali na příkladech se života. Určitě bylo skvělé, že na besedě byl nevidomý člověk, který mohl odpovídat na naše otázku." (studentka gymnázia)

"Co oceňuji: Celková atmosféra byla velmi přátelská. Otevřenost - mluvení o vlastní situaci - "vtipy ze života". Pohled ze dvou stran - nevidomého i člověka, který s nevidomými pracuje." (student střední školy)

"Dobrý den, je úžasné, že máte alespoň to desatero pro doprovod nevidomého. V pondělí tento týden jsem vedla poprvé, a skutečně jsem svoji kamarádku štuchala jako skříň mezi dveřma. Neměla jsem vůbec dobrý pocit, ale nevěděla jsem, jak to mám dělat. Až jsem večer sedla k počítači a začala hledat. A nalezla vaše stránky. Záchrana!!!!"
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz