Arteterapie se zrakově postiženými

Evžen Perout

Odborný text speciálního pedagoga a arteterapeuta PaedDr. Evžena Perouta shrnuje více než desetiletou zkušenost ze setkání s výtvarnou tvorbou různě zrakově postižených. V knize jsou popsány postupy a techniky, které se panu Peroutovi osvědčily a které umožňují nahlédnout do vnitřního světa představ nevidících a jinak zrakově postižených.
Obsah knihy je strukturován do tří částí. První teoretická část uvádí čtenáře do výchovně vzdělávací problematiky, druhá část speciálně pedagogická se zabývá fenoménem zrakového postižení a závěrečná praktická část ve vybraných kazuistikách popisuje typické znakosloví mezní podoby výtvarné tvorby.

Náklad 1000 ks. 100 stran textu je doplněno o 45 barevných fotopříloh, cena 179 Kč.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz