Naslepo


Výtvarný katalog tří nevidomých keramiček Alice Horné, Libuše Petrašové a Jiřiny Holeňové.
Každá z autorek má zde samostatný sešit se svým portfoliem.Katalog, 3 x 8 stran, cena 70,- Kč.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz