Manuál pomoci nevidomým

Petra Pazderková (Hošová), Marie Hůrková, Miroslav Michálek
Ilustrace: Pavla Vaňková

Cílem této brožury je poskytnout praktické informace všem, kdo pomáhají nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým lidem. Najdete v ní například návody a doporučení pro doprovázení a komunikaci, upozornění na bariéry bránící bezpečnému pohybu nevidomých nebo také doporučení pro samotné nevidomé, jakých omylů o vidících lidech se mají vyvarovat. Část textu je věnována i otázkám pomoci dobrovolníků nevidomým.

Vydání této publikace finančně podpořila Nadace O2.

Brožura, 35 stran, zdarma.

Brožura ke stažení ve formátu PDF.
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz