Křížová cesta rukama nevidomých sochařů

Reprezentativní katalog umělecké tvorby 7 nevidomých sochařek.

Katalog, 24 stran, cena 60,- Kč.

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz