Půjčování kompenzačních pomůcek

Výpůjční řád

I. Výběr kompenzační pomůcky
Zájemce o zapůjčení kompenzační pomůcky si vybere pomůcku ze seznamu, který je k dispozici v Poradenském centru na vyžádání nebo na webových stránkách (viz níže). Pomůcky z kategorie "Pomůcky k prezenčnímu vyzkoušení" nabízíme přednostně k prezenčnímu vyzkoušení, jejich zapůjčení je možné po individuální dohodě. U vybraných pomůcek může Poradenské centrum před vypůjčením požadovat vratnou peněžní zálohu.
Zájemce má možnost zkonzultovat vhodnost vybírané kompenzační pomůcky s pracovníkem Poradenského centra, který předvede zájemci funkčnost vybrané kompenzační pomůcky v Poradenském centru.
Zájemce má možnost si zapůjčit maximálně 5 kompenzačních pomůcek najednou (v rámci jedné zápůjční smlouvy).

II. Průběh zapůjčení
Zapůjčení pomůcky probíhá na základě zápůjční smlouvy, která definuje zapůjčené pomůcky, lhůtu pro vrácení, sankce za porušení ustanovení smlouvy a za poškození pomůcky.
Zájemce má možnost požádat o seznámení se zápůjční smlouvou ještě před výběrem pomůcky.

III. Vracení zapůjčených kompenzačních pomůcek
Při řádném vrácení kompenzačních pomůcek je klientovi vystaveno potvrzení o řádném vrácení kompenzačních pomůcek.
V případě vrácení poškozené kompenzační pomůcky nebo nevrácení se postupuje v souladu s obecně platným právním předpisem (občanský zákoník).
Dokud běží zápůjční smlouva, tedy předtím, než klient řádně vrátí všechny pomůcky, nemůže být se stejným klientem uzavřena další zápůjční smlouva.

Pomůcky k volnému zapůjčení

Seznam ve formátu PDF
Seznam ve formátu pro hlasový výstup

Pomůcky k prezenčnímu vyzkoušení (zapůjčení po individuální dohodě)

Seznam ve formátu PDF
Seznam ve formátu pro hlasový výstup
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz