Nabídka konzultací s poradenským pracovníkem se zrakovým postižením

Představení poradenského pracovníka

Jmenuji se Kateřina Kavalírová. Mám vrozené těžké zrakové postižení (jsem prakticky nevidomá). Vystudovala jsem nejprve obor Speciální pedagogika – učitelství na speciálních školách (PedF UK) a následně také obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (FHS UK).

Ve své profesní praxi se nejvíce věnuji problematice osob se zrakovým postižením, ať už se jedná o poradenství, publikační činnost, osvětové aktivity či lektorskou činnost v rámci kurzů a seminářů pro nevidomé a slabozraké. Zabývala jsem se problematikou zaměstnávání zrakově postižených, zajímají mě také kompenzační pomůcky, volnočasové aktivity a v posledních letech také téma rodičovství.

V rámci výzkumných prací, které jsem realizovala v období studia, jsem vedla rozhovory s mnoha zrakově postiženými a získávala tak jejich zkušenosti z každodenního života.

Se svou rodinou – manželem, synem a dcerou – žiji v Berouně. Ve volném čase se ráda věnuji sportovním aktivitám (in-line brusle, koloběžky, běžky, sjezdovky, jóga), ráda hraji a zpívám a tvořím. Společně s rodinou podnikáme mnohé výlety do přírody.

Přehled poradenských témat

Domácnost

Jak si zařídit domácnost
- Drobné úpravy interiéru vhodné pro osoby se zrakovým postižením
- Výběr vhodných spotřebičů
- Organizace domácnosti (co kam patří)
- Označování a třídění předmětů

Úklid a jeho organizace
- Časové rozvržení
- Co je třeba dělat
- Rady a tipy pro konkrétní činnosti

Nakupování
- Jídelníčky a seznamy
- Efektivní nakupování
- Nákupy přes internet

Společné soužití
- Soužití s vidícími členy v domácnosti
- Děti v domácnosti
- Zvířata a péče o ně

Rodičovství

Příprava na rodičovství
- Úprava interiéru
- Výběr vhodného vybavení
- Ukládání a třídění potřeb pro dítě

Kojenec
- Péče o kojence (krmení, přebalování, koupání...)
- Cestování s kojencem
- Rozvoj dítěte

Batole
- Péče o batole
- Vycházky s batoletem

Předškolák
- Spolupráce s mateřskou školou popř. dalšími institucemi
- Rozvoj předškoláka

Školák
- Spolupráce se školou
- Příprava do školy
- Organizace času

Studium

Informace o typech škol
- Informace o středních školách
- Informace o vysokých školách
- Domlouvání specifických podmínek pro přijímací řízení

Kompenzační pomůcky
- Využívání kompenzačních pomůcek při studiu
- Instituce podporující studenty se zrakovým postižením

Jak se učit
- Nalezení efektivního způsobu učení
- Jak si učení zorganizovat
- Kdy žádat úlevy a kdy nikoliv

Pracovní uplatnění

Jak hledat pracovní uplatnění
- Informační kanály vhodné pro zrakově postižené
- Jak napsat motivační dopis a profesní životopis
- Jak se připravit na osobní návštěvu

Pohovor
- Co je důležité udělat, než jdete na pracovní pohovor
- Jak se obléknout
- Komunikace se zaměstnavatelem
- Jak hovořit o zrakovém postižení

Pomoc na pracovišti
- Seznámení s prostorem a vybavením
- Jak upravit pracovní prostředí dle potřeb zrakově postiženého
- Umění požádat o pomoc
- Komunikace s kolegy

Řešení konfliktních situací

Volný čas

Aktivní trávení volného času
- Sportovní aktivity
- Hudební aktivity
- Výtvarné aktivity

Organizace nabízející volnočasové aktivity
- Organizace nabízející volnočasové aktivity pro lidi se zrakovým postižením
- Vyhledání konkrétních aktivit dle přání klienta v místě bydliště
- Knihy a knihovny pro zrakově postižené

Sportovní aktivity
- Metodika trasování při některých sportech (sjezdové lyžování, in-line brusle)
- Jízda na tandemu
- Kolektivní sporty vhodné pro zrakově postižené
- Kynologické sporty, které je možné realizovat i s vodicím psem
- Pomůcky pro sportovní aktivity

Sdílení a doprovázení

Ztráta zraku v dospělosti
- Doprovázení v náročné životní situaci
- Emoční podpora

Hledání nové životní náplně
- Pracovní uplatnění
- Volnočasové aktivity
- Péče o rodinu

Soužití s partnerem/rodinou
- Co je třeba dělat jinak
- Dělba práce
- Podpora funkčních opatření
- Zapojování dětí
- Emoční podpora pro všechny zúčastněné

Doprovázení a komunikace se zrakově postiženými
- Určeno především pro vidící členy rodiny
- Nalezení vhodných postupů pro konkrétní rodinu
- Domluva pravidel a opatření zajišťujících hladký chod domácnosti i po ztrátě zraku

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz