Individuální poradenství probíhá:

 • telefonicky, elektronickou poštou, osobně v Poradenském centru nebo v odůvodněných případech přímo u klienta, a dále formou tištěného dokumentu v běžném nebo zvětšeném nebo braillském tisku a kombinací těchto forem
 • osobní poradenství na pracovišti probíhá po předchozí telefonické dohodě v dohodnutém čase v samostatné k tomuto účelu určené pracovně

Dostupnost sociální služby pro osoby se zrakovým postižením je zajištěna následovně:

 • na webových stránkách je zveřejněn popis cesty do Poradenského centra sestavený na základě orientačních potřeb lidí se zrakovým postižením (tzv. popis trasy), který na vyžádání také zašleme elektronickou poštou, v běžném tisku nebo v Braillově písmu
 • zájemcům a klientům je na vyžádání poskytnut doprovod od MHD do Poradenského centra a zpět
 • pracovník postupuje v souladu se zásadami pro bezpečný pohyb a praktickou komunikaci se zrakově postiženými osobami
 • pracovník respektuje specifické potřeby klienta související se zaznamenáváním informací (nahrávání, pomalejší zapisování).

Pokud se jedná o poradenství vyžadující vyhledání a zpracování dalších informací, pak Poradenské centrum reaguje do druhého pracovního dne, kdy s klientem projedná rozsah, podobu a termín předání požadovaných informací. U dlouhodobého poradenství jsou nastaveny podmínky (frekvence, čas, místo) a v průběhu poradenské zakázky se poradenský pracovník a klient opakovaně vracejí k cílům klientovy zakázky a v případě potřeby ji redefinují.

Odborné sociální poradenství poskytované Poradenským centrem obnáší především:

 • poskytnutí informací v oblastech orientace v sociálních systémech, systémech dávek pro lidi se zrakovým postižením, systémech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
 • poskytnutí informací o dalších souvisejících a navazujících službách, v odůvodněných případech jejich zprostředkování, tj. sjednání s jiným poskytovatelem ve spolupráci sociálního pracovníka a klienta
 • poradenskou pomoc při vyřizování běžných záležitostí a odbornou přípravu na vyřizování na úřadech, vč. možnosti osobní aktivní účasti pracovníka na jednání
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, např. vyhledání vhodného zdravotnického, vzdělávacího nebo kulturního zařízení, vč. možnosti zjištění připravenosti na návštěvu osoby se zrakovým postižením a vyhotovením hmatové mapky podle potřeb klienta
 • u osob ztrácejících zrak nebo po ztrátě zraku poskytnutí či sdílení informací o možných důsledcích oslabení nebo ztráty zraku a hledání způsobů jejich překonávání. V odůvodněných případech poskytují poradenství dva sociální pracovníci, z nichž jeden je nevidomý, aby tak byla zvýšena autenticita sdílení a psychické podpory a aby klient mohl čerpat z osobních zkušeností člověka, který prožil ztrátu zraku.

Cílem poradenských služeb je přispět k samostatnosti a zvyšování kompetencí našich klientů. Nechceme vyřizovat věci za naše klienty, ale pomáháme jim, aby si dokázali vlastní záležitosti řešit sami s naší podporou.

Příklady témat:
Nabídka sociálních služeb pro zrakově postižené
Nabídka kompenzačních pomůcek
Práva osob se zrakovým postižením
Slevy, dávky a příspěvky pro osoby se zrakovým postižením
Psychická podpora osob se zrakovým postižením v náročných situacích
Vyhledávání a zpracování dalších důležitých informací souvisejících s překonáváním důsledků zrakového postižení

Nabídka konzultací s poradenským pracovníkem se zrakovým postižením

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz