Odborné besedy

foto z exkurze v KTN
foto z besedy o rodičovství
foto z besedy o financích
foto z besedy o netradičních kompenzačních pomůckách

Besedy vedou sociální pracovníci poradny ve spolupráci s vidícími i nevidomými odborníky na daná témata. Pro nevidomé účastníky tak vzniká prostor pro předávání informací, sdílení osobních zkušenosti a nácvik nových dovedností.

Pro pravidelné informace o chystaných besedách se můžete přihlásit k odběru našeho elektronického zpravodaje. Informace zveřejňujeme také na našich webových stránkách v aktualitách, v případě volné kapacity také prostřednictvím specializovaných webů (Helpnet) a e-mailových konferencí (Vis-Imp, Pražský informátor).

V roce 2017 jsme uskutečnili celkem 8 besed:

Tvořivost jako forma relaxace

S Kateřinou Kavalírovou jsme si povídali o tom, co přináší rukodělná tvorba lidem se zrakovým postižením. Účastníci si mohli osahat konkrétní výrobky a pomůcky pro tvoření, součástí byla i praktická ukázka vybraných technik.

Význam tradic a rituálů v životě nevidomých a slabozrakých

Besedu o tradicích a rituálech v průběhu roku jsme spojili s ukázkou zvyklostních předmětů, které se k tradicím vážou a vytvořením hmatového velikonočního přání. Fotografie z besedy naleznete v naší Fotogalerii.

Čínská medicína a její možnosti

Společně se zkušenou lékařkou jsme se seznámili s principy čínské medicíny, jejím využití při prevenci i nemoci a s možnostmi ovlivnění zdraví vhodnou životosprávou. Fotografie z besedy naleznete v naší Fotogalerii

Bezbariérové prostředí pro nevidomé a slabozraké v praxi

Společně s Petrem Novákem, který se bezbariérovostí staveb profesně zabývá již 20 let, jsme si představili příslušné zákony a vyhlášky a dozvěděli jsme se o praktickém využití hmatových a akustických prvků při orientaci. Součástí byla také živá diskuze o zkušenostech účastníků. Fotografie z besedy naleznete v naší Fotogalerii

Ochrana člověka za mimořádných situací a exkurze v hasičské stanici Modřany

Na besedu o tom, jak se zachovat při mimořádných a nebezpečných situacích, navazovala prohlídka hasičské stanice Modřany, včetně ukázky a praktického vyzkoušení vybavení hasičské zbrojnice. Fotografie z besedy naleznete v naší Fotogalerii

Psychosomatický přístup k onemocnění

Doktorka Barbora Danielová seznámila účastníky s prevencí a možnými psychosomatickými přístupy při léčení zdravotních potíží, s nimiž se nejen nevidomí lidé setkávají.

Základy první pomoci

Na besedu o dovednostech při nejčastějších rizikových stavech dětí a dospělých navazoval workshop s ukázkou resuscitace, součástí byl i její nácvik na resuscitačních modelech a ukázky použití tlakových obvazů. Fotografie z besedy naleznete v naší Fotogalerii

Psychohygiena - umění duševní pohody

Před Vánoci jsme se společně s paní doktorkou Špaňhelovou zamysleli nad stresem, uvolňováním emocí a obranou proti negativním pocitům. Účastníci přispěli k besedě řadou svých osvědčených postupů.

Vybrané besedy z let 2010 - 2016


Ohlasy na naše besedy a zpětné vazby účastníků
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz