Jak se stát dobrovolníkem

Od prvního kontaktu k dobrovolnické činnosti

Nejprve si, prosím, zkuste sami pro sebe zodpovědět tyto otázky:

Dosáhl/a jsem věku 18 let?

Mohu svému proškolení věnovat potřebných 14 hodin v několika různých dnech?
Budu mít čas setkávat se s klienty/em alespoň jednou za měsíc, a to dlouhodobě?
Jsem ochoten/na předložit v dobrovolnickém centru výpis z rejstříku trestů a sdělit potřebné údaje o sobě?
Mohu splnit povinnost zúčastnit se alespoň jedné supervize nebo jiné akce Okamžiku v prvních devíti měsících své dobrovolnické služby?

Pokud jste na každou z otázek odpověděli ANO, pokračujte dále.

1. Kontaktujte Dobrovolnické centrum, kde se společně domluvíme na termínu úvodní schůzky v Okamžiku.

2. Úvodní schůzka slouží k tomu, abychom se vzájemně poznali a abychom Vám blíže představili naše aktivity, do kterých se jako dobrovolník budete moci zapojit.

3. Výcvik dobrovolníků je složen ze třech na sebe navazujících částí. Každá část trvá 3 hodiny a koná se ve všední dny od 17 do 20 hodin v klubovně Okamžiku.
1. část je vedena jako seminář s nevidomým lektorem na téma zrakové postižení, jeho důsledky pro život a způsoby jejich překonávání, objasnění vybraných pojmů, obecné zásady komunikace s nevidomým;
2. část je zaměřena na praktický nácvik doprovázení nevidomých a další pomoci v interiéru i exteriéru;
3. část je skupinovou diskusí nad tématy motivace, obav, vyjasnění rolí a dalších psychologických aspektů dobrovolnictví a práce s nevidomými.

4. Zkušební doprovod nevidomého lektora Vám umožní v praxi vyzkoušet získané dovednosti. Úspěšně zvládnutý doprovod je pro nás zároveň informací, že se zájemce může zapojit do programu.

5. Závěrečná schůzka je posledním krokem k tomu, aby se ze zájemce stal dobrovolník. Společně na ní zhodnotíme průběh přípravy a podepíšeme s Vámi smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti.


Aktuální termíny výcviků pro dobrovolníky v roce 2018:

Listopad:
1. část: středa 7. listopadu (17,00 – 20,00 hod.)
2. část: středa 14. listopadu (17,00 – 20,00 hod.)
3. část: středa 21. listopadu (17,00 – 20,00 hod.)

Aktuální termíny výcviků pro dobrovolníky v roce 2019:

Leden/únor:
1. část: středa 23. ledna (17,00 – 20,00 hod.)
2. část: středa 30. ledna (17,00 – 20,00 hod.)
3. část: středa 6. února (17,00 – 20,00 hod.)

Výcvik se koná v klubovně Okamžiku, Na Strži 40, Praha 4.

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz