Jak podporujeme naše dobrovolníky

Supervize dobrovolníků

Supervize je setkáním dobrovolníků se supervizorem, na kterém mají dobrovolníci v chráněném prostředí možnost sdílet svoje zkušenosti a zážitky z dobrovolnictví.

Supervizní setkání vede PhDr. Vladimír Mašát, psychoteraput a pedagog. Supervize má svá pravidla, např. diskrétnost, názorovou rovnoprávnost, otevřenost, předem domluvené časové vymezení pro jednotlivé příspěvky.

Pojištění dobrovolníků

Pro dobrovolníky zapojené v dobrovolnickém programu sjednáváme pojištění pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění se vztahuje na dobu strávenou s klientem, a to jak v případě jednorázového doprovodu, tak při setkáních v rámci dlouhodobé spolupráce s klientem.

Možnost dalšího rozvoje

Zapojeným dobrovolníkům nabízíme možnost účasti na některých z akcí Centra aktivního života zrakově postižených, jako jsou např. workshopy bubnování, literární klub nebo komunitní setkání klientů a dobrovolníků.


© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz