Dobrovolnické programy

1. Dlouhodobá spolupráce dvojice dobrovolník/klient
Tato forma pomoci spočívá v pravidelné spolupráci stálé dvojice dobrovolník/klient, ve které dobrovolník napomáhá klientovi v realizaci některé z následujících činností:
- volnočasové aktivity (kultura, společenský život, sport atd.);
- činnosti související se studiem či zaměstnáním klienta (doprovody a vizuální pomoc na úřadech, scanování, vyhledávání textů, vyhledávání na internetu atd.);
- vizuální pomoc při zabezpečování běžných záležitostí (nákupy, třídění předmětů, korespondence, atd.);
- péče o rodinu (vizuální pomoc nevidomým rodičům při vycházkách a hrách s dítětem);

Potenciální dvojice se poprvé setkává pod vedením pracovníka Dobrovolnického centra.

Dobrovolník může pomáhat i několika klientům zároveň. Četnost setkávání spolupracující dvojice je různá, záleží na potřebách klienta a možnostech dobrovolníka. V průměru se jedná o 2 setkání měsíčně v rozsahu 2 až 3 hodiny.

2. Jednorázové doprovody
Dobrovolníci nespolupracují pravidelně s jedním klientem, ale dle svých časových a místních možností nabízejí jednorázovou vizuální pomoc při doprovodech různých klientů. Nejčastěji se jedná o doprovázení a další pomoc při cestách k lékaři, na nákup, na úřad, na návštěvu, při obstarání nejrůznějších služeb atd.
Před každým doprovodem dojedná pracovník Dobrovolnického centra s klientem trasu doprovodu, jeho náplň, délku trvání a další údaje tak, aby mohl dobrovolníka informovat o konkrétních okolnostech doprovázení.

Dobrovolníci se mohou zapojit v obou programech nebo jen v jednom podle vlastního zájmu.


© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz