Cíle dobrovolnické služby a zásady spolupráce

Cíle dobrovolnické služby

 1. formou dobrovolnické služby podporovat samostatnost zrakově postižených a napomáhat při jejich zapojení do běžných denních aktivit;
 2. využít potenciál dobrovolníků pro přímou pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením;
 3. zajistit komplexní fungování Dobrovolnického centra v souladu se zákonem o dobrovolnické službě.

Zásady spolupráce dobrovolníka a klienta

 1. Spolupráce dvojice je zaměřena na informovanou a poučenou pomoc osobám se zrakovým postižením
  Jádrem poskytované služby je vizuální podpora a na ni navazující praktická pomoc osobám s těžkým zrakovým postižením. Jde o informovanou a poučenou pomoc realizovanou proškolenými dobrovolníky s průběžnou podporou pracovníků Dobrovolnického centra.
 2. Spolupráce dvojice je založena na dobrovolnické službě dle příslušného zákona
  Spolupráce dvojice vychází z dobrovolné práce, která je v souladu s příslušným zákonem o dobrovolnické službě.
 3. Základní prioritou spolupráce dobrovolníka a zrakově postiženého je bezpečnost
  Spolupráce dvojice musí být bezpečná nejen s ohledem na nevidomého klienta, ale na obě strany vztahu a nejen z hlediska nebezpečí fyzických úrazů, ale také i z hlediska psychických, ekonomických a jiných důsledků spolupráce.
 4. Spolupráce dvojice se opírá o základní lidské hodnoty
  Spolupráce dvojice se opírá o vzájemnou úctu dvou dospělých osob, které mají k sobě respekt, tolerují odlišnost názorů, postojů a životních okolností druhé strany tak, aby nedocházelo k zasahování do osobních svobod každé ze zúčastněných stran.
 5. Při řešení problémů spolupráce dvojic je stěžejní otevřená komunikace obou stran
  Obě strany podle svých schopností otevřeně komunikují o tématech spojených s předmětem spolupráce a zapojují do komunikace pracovníky Dobrovolnického centra.

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz