Petr Haken

Básník Petr Haken se narodil v létě roku 1953 v Podkrkonoší. Své dětství strávil v rodném podhůří, později se s rodiči přestěhoval do Prahy. Poté, co vychodil základní školu, zamířil do Poděbrad, kde se věnoval studiu na Střední zemědělské škole. V této době také začal se svou básnickou tvorbou. Po dokončení školy se vrací na venkov a věnuje se práci v zemědělství, která je mu hlavním motivem jeho pokračující umělecké činnosti. Jeho život je ale zásadním způsobem ovlivněn úrazem, který vede ke ztrátě zraku. Petr Haken proto nastupuje do ročního masérského kurzu a po jeho absolvování získává místo maséra v Českém rozhlasu, kde působí dodnes. Ani ztráta zraku ale neznamená opuštění literárního světa, Petr Haken se básnické tvorbě nadále a intenzivně věnuje.

V roce 2006 vyšla autorovi ve spolupráci s Okamžikem první kniha Básně a o tři roky později přispěl svou uměleckou tvorbou i do literárního sborníku stejného vydavatele V hlavě mi šumí tajná řeka.

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz