Petr Haken

Křest staré dámy.

Slova svatého evangelia nikdy nečetla
a schodiště ke kostelu také často svými kroky nedrolila,
ale Bambini di Praga hluboce a upřímně milovala
jako všechny své děti
a nikdy nezapomněla,
když boží úmysl zavedl ji před starý chrám
na slavnost Ducha svatého,
jež pokaždé konala se sepjatými dlaněmi kajícnice
dychtící naleznout živou víru
a pevným hlasem vyznávala drobné hříchy
omývajíc své šediny chladnou vodou milosrdných kropenek.
Až nakonec v úkrytu míru a pokoje,
synáčka Božího horoucně tiskne v náručí.
Ano,
není to slib na celý život,
a přece je darovaný od Hospodina,
jenž nám dává vše dobré
a kárá nás spravedlivě a po zásluze.

Tak všemu rozumí stará dáma.
Hlavu nachýlenou
jak Matka boží na obraze Piety.

Amen…

© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz