V Pardubicích úspěšně proběhl 26. ročník národní Abilympiády

V druhé polovině května se v Pardubicích uskutečnil 26. ročník tradiční Abilympiády, soutěže v pracovních dovednostech lidí se zdravotním postižením.

Zúčastnili se jí čtyři soutěžící se zrakovým postižením a všichni se umístili do čtvrtého místa. Na Abilympiádě probíhá současně více disciplín, ne každý soutěžící se tak může všech, o které by měl zájem, zúčastnit. To ale neodradilo Ladislava Zrnu, který vedle keramiky a drátování ve volném čase proběhl Pardubice s fotoaparátem. Vyneslo mu to třetí místo ve fotografování, které je pravidelně plně obsazené a i letos se jej zúčastnilo 12 soutěžících. Vedle toho získal v keramice čestné uznání za vymodelovanou raketu (tématem byl „Výlet do vesmíru“) a třetí místo v drátování.

V košíkářství spolu již tradičně soutěžili Jan Výlet, Anton Kozák a Edita Komárková. Z celkem sedmi soutěžících obsadil první místo Jan Výlet, Anton Kozák se umístil na třetím a Edita Komárková na čtvrtém místě. Cílem disciplíny bylo zhotovit profesionální výrobek z pedigu na téma „Zvon“.

Všem úspěšným účastníkům gratulujeme k získaným medailím a zároveň zveme všechny zájemce k účasti na 26. ročníku Abilypiády, který se uskuteční za rok opět v Pardubicích.

Více informací o soutěžních disciplínách a průběhu soutěží je možné nalézt na oficiálních stránkách České abilympijské asociace.

 << Všechny aktuality 
© Okamžik, z. ú. 2016webmaster(at)okamzik.cz